Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 42 w Gdyni

Opis szczegółowy:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Legionów 42 w Gdyni, z zespołu 15 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej. Karta z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu, z naniesionymi danymi technicznymi budynku. Zdjęcie budynku o dwóch kondygnacjach oraz płytkiej piwnicy. Konstrukcja betonowa, ściany kryte tynkiem, zwieńczone gzymsem. Wystający cokół do wysokości stropu nad piwnicą. Dach płaski. Na zdjęciu główna fasada od ulicy Legionów (wschodnia), oraz boczna od ulicy Ujejskiego (północna). Ta pierwsza z cofnięciem przy południowym narożniku, do wysokości nadproża drugiej kondygnacji. Cofnięcie przeszklone, wyznacza klatkę schodową. W parterze wejście przekryte daszkiem wypełniającym całą wnękę. Narożnik między cofnięciem a pozostałą częścią ściany wyoblony. Centralna oś z oknem w piwnicy, oraz po jednym dużym na wyższych kondygnacjach. Między wnęką a oknami, na wysokości nadproża oraz podokiennika gzyms. Po prawej stronie ślepa ściana, jedynie z okienkiem w piwnicy. Boczna elewacja z symetrycznie rozstawionymi okienkami piwnicznymi. Na wyższych kondygnacjach po trzy okienka bliżej wschodniego narożnika, połączone gzymsem na wysokości nadproża oraz parapetu. Na odwrocie karty, wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa w języku niemieckim „ Schiller” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwę polską „ Legionów”.

Dodatkowe dane:

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1939-1945

Autor: nieznany

Data: 1939-1945

Sygnatura: MMG/HM/II/100/10

Wymiary: 20,3x21,0 cm (karta), 7,3x9,7 cm (fotografia)

Tworzywo: tektura, papier fotograficzny

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL