Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Zlot Dzielnicowy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na stadionie miejskim w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała wykonana na stadionie miejskim podczas Zlotu Dzielnicowego „Sokoła” w Gdyni. Przedstawia grupy delegacji z różnych stron Polski oraz z Czechosłowacji i Jugosławii. Mężczyźni w organizacyjnych mundurach, reprezentacja kobiet w identycznych ciemnych garsonkach, nakryciach głowy oraz koszulach z białym kołnierzem. Wśród grup na dalszym planie widoczne sztandary. Przy prawej krawędzi zdjęcia, widoczny drewniany transparent z napisem„DZIELNICA WIELKOPOLSKA”. W tle, za murawą, znajduje się zabudowa: tzw. „Englichtówka” – willa (obecnie siedziba ZHP) przy ul. Bolesława Prusa 9 oraz willa hrabiego Adama Stadnickiego (z prawej)przy ul. Ejsmonda.

Additional information:

Object categories:

Sport People

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 1932

Signature: MMG/HM/II/303/7

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL