Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Zatopione kesony wyznaczające linię przyszłych nabrzeży Pilotowego i Polskiego

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego. Przedstawia zatopione kesony wyznaczające linię przyszłych nabrzeży – Pilotowego i Polskiego. Na pierwszym planie znajduje się zanurzona w morzu betonowa skrzynia – wielokomorowa, z wystającymi żelaznymi drutami zbrojenia. Na dalszym planie, widoczne są dwie jednostki pływające – dalsza mieści się nieopodal częściowo zanurzonego kesonu. Kolejne tego typu skrzynie mieszczą się po lewej stronie.
Na rewersie naniesione są: fioletowy stempel odautorski: „FOT. R. MORAWSKI/ GDYNIA UL. GDAŃSKA 71/ Przedruk wzbroniony” oraz odręczna adnotacja „ze zbiorów St. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Industry Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926

Signature: MMG/HM/II/2707/4

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL