Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Staszewski Florian

Żaglowiec “Zawisza Czarny”

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru dwudziestu czterech negatywów autorstwa Floriana Staszewskiego wykonanych w roku 1936. Fotografia przedstawia pejzaż morski z żaglowcem „Zawiszą Czarnym”. W centrum, na horyzoncie znajduję się widok lewej burty drewnianego, trzymasztowego szkunera o rozwiniętych żaglach.

Additional information:

Object belongs to the collection:

"Zawisza Czarny" w obiektywie Floriana Staszewskiego

Object categories:

Sea

Period:

1930-1939

Technique:

photography

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Staszewski Florian

Date: 1936

Signature: MMG/HM/II/1275/17

Measurements: 2,4 x 3,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL