Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Staszewski Florian

Wciąganie proporca “UNRRA” na maszt

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru negatywów dotyczących Gdyni z lat 1945-1946. Fotografia przedstawia pięciu mężczyzn na pokładzie trałowca na morzu. Na pierwszym planie, z lewej strony mężczyzna wciągający na maszt powiewający proporzec  napisem „UNRRA”. Kolejni mężczyźni zwróceni w stronę morza, ujęci od tyłu. Trzeci od prawej, na dalszym planie ujęty jest od przodu.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Florian Staszewski’s negatives of 1945-1946

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1945-1949

Technique:

photography

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Staszewski Florian

Date: 1960-1961

Signature: MMG/HM/II/192/91

Measurements: 2,4x3,7 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL