Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla Rybaków w Gdyni

Detailed description:

Fotografia pocztówkowa w odcieniach sepii autorstwa Romana Morawskiego, wykonana w Tymczasowym Porcie Wojennym. Przedstawia mężczyznę pozującego do zdjęcia, na drewnianym pomoście, przy którym znajdują się dwa statki handlowe: „Juniegies” (po lewej) i „Pologne” (po prawej). Jednostki w ujęciu od strony dziobów, z wciągniętymi kotwicami. Przed dziobem statku „Juniegies” zacumowana jest łódź rybacka z jednym masztem. Przy dolnej krawędzi zdjęcia widoczne wypełnienie pomostu kamieniami oraz poprowadzony w głąb tor kolejowy, na którym widoczne są drewniane belki. W tle, po lewej stronie fragment pirsu. 

Additional information:

Object categories:

Industry Harbor

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1923-1925

Signature: MMG/HM/II/5241

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL