Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Teren budowy elektrowni parowej w Gdyni – rozpoczęcie wykopu

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia teren budowy – rozpoczęcie wykopu pod fundamenty. Na pierwszym planie znajduje się niewielki wykop, zabezpieczony drewnianą balustradą. W oddali widoczne drewniane baraki i sylwetki ludzi. W lewym dolnym rogu, na negatywie naniesiona jest data wykonania „28.8.35”, a po prawej stronie numer dokumentacji fotograficznej „2205”.

Additional information:

Object categories:

Industry

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 25.08.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/1

Measurements: 9,7 x 12,0 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL