Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Szkuner ORP “Lwów”

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia żaglowiec szkolny, szkuner ORP „Lwów”. Ujęcie rufy żaglowca, na której znajduje się napis: „LWÓW/ GDAŃSK”. Trójmasztowiec o zwiniętych żaglach, z powiewającą flagą państwową, zacumowany przy nabrzeżu. W lewym dolnym rogu jest fragment molo, na nim słabo widoczne  sylwetki ludzi oraz słupy oświetleniowe. Na rewersie mieści się naniesiony fioletowym tuszem stempel odautorski: „GDYNIA/Fot. R. Morawski”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1924-1925

Signature: MMG/HM/II/2624

Measurements: 13,8 x 8,9 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL