Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Statek pasażerski brytyjski “Baltra” w porcie gdyńskim

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia brytyjski statek „BALTRA” zacumowany prawdopodobnie przy nabrzeżu Pilotowym (ob. Fińskim),  w porcie Gdyni. Na pierwszym planie na deskach ośnieżonego pomostu w stronę skierowanych jest dwóch mężczyzn, stojących pod nazwą statku „BALTARA”- widocznej na prawej burcie. Jednym z nich jest kapitan portu w Gdyni Władysław Zaleski. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski: „Fot. ROMAN MORAWSKI/ GDYNIA, UL. GDAŃSKA 71/ Przedruk wzbroniony”, nadruk pocztówkowy z napisem: „ POST CARD/ CARTE POSTALE/COMMUNICATION ADDRESS” oraz odręczna adnotacja długopisem: „Angielski S>S>”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926-1929

Signature: MMG/HM/II/5242

Measurements: 8,9 x 13,9 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL