Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Dorywalski Mieczysław

Statek handlowy i żaglowiec na redzie portu gdyńskiego.

Detailed description:

Negatyw czarno-biały z zespołu 85 negatywów autorstwa Mieczysława Dorywalskiego przedstawiających Gdynię w roku 1936.
W centrum fotografii ujęty od strony rufy został okręt handlowy. Przy prawej krawędzi znajduję się żaglowiec o widocznych trzech masztach.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Negatywy - Gdynia lat 30. XX w.

Object categories:

Industry Sea

Period:

1930-1939

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Dorywalski Mieczysław

Date: 1936

Signature: MMG/HM/II/3721/82

Measurements: 3,0 x 4,7 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL