Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

wyd. M. Schrörer, Gdańsk

Rfot/II/168

Detailed description:

Karta pocztowa,  czarno-biała, wykonana w technice  litografii, „Gruss aus Gdingen” (pozdrowienia z Gdyni) zawiera kompozycję czterech czarno-białych fotografii przedstawiających: szkołę ewangelicką, szkołę katolicką, drogę wiejską  (obecnie ul. Starowiejską) oraz gospodę Augustyna Skwiercza. Zdjęcia w graficznych obramowaniach opatrzone są podpisami w języku niemieckim. W prawym dolnym rogu odręcznie naniesione są pozdrowienia w języku niemieckim. Przy lewej krawędzi zdjęcia mieści się nadruk wydawniczy: „Verlag v. M. Schrörer Danzig”.

Przed 1920 rokiem w Gdyni istniały dwie szkoły: ewangelicka i katolicka. Gdyńska szkoła ludowa, późniejsza szkoła katolicka, powstała w 1836 roku. Na początku XX wieku istniała już w Gdyni szkoła ewangelicka. Obie stały przy obecnej ul. Starowiejskiej, tak jak i budynek gospody Augustyna Skwiercza.

Additional information:

Object categories:

Landscape

Period:

do 1919 roku

Kind/type:

Postcard

Author: wyd. M. Schrörer, Gdańsk

Date: 1900

Signature: Rfot/II/168

Measurements: 8,8 x 13,4 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL