Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Madeła Władysław

Projekt dodatkowy na budowę domu dochodowego dla Juliusza Marszalla w Gdyni

Detailed description:

Rysunek projektu dodatkowego na budowę domu dochodowego dla Juliusza Marszalla w Gdyni. Autorem projektu Władysław Madeła. Na planszy widok frontowej fasady od strony szosy Gdańskiej, w skali 1:100. Jest to druga wersja projektu (MMG/HM/I/4658/25), w znacznym stopniu zmieniająca pierwotne założenia. Dodano jedną kondygnację, uproszczono elewację, poprzez usunięcie zdobień w postaci boniowania oraz pilastrów. Dodano lukarnę na szerokości jednej trzeciej fasady, z ozdobnym szczytem do wysokości głównej kalenicy. W lewym, dolnym rogu napis: „Gdynia dnia 11 stycznia 1928.”

Additional information:

Object belongs to the collection:

Plany z pracowni Władysława Madeły

Object categories:

Architecture

Period:

1920-1929

Technique:

Ink

Kind/type:

Plan

Author: Madeła Władysław

Date: 11.01.1928

Signature: MMG/HM/I/4658/26

Measurements: 33,5 x 43,2 cm

Material: kalka techniczna

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL