Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Madeła Władysław

Projekt dodatkowy na budowę domu dochodowego dla Juliusza Marszalla w Gdyni

Opis szczegółowy:

Rysunek projektu dodatkowego na budowę domu dochodowego dla Juliusza Marszalla w Gdyni. Autorem projektu Władysław Madeła. Na planszy widok frontowej fasady od strony szosy Gdańskiej, w skali 1:100. Jest to druga wersja projektu (MMG/HM/I/4658/25), w znacznym stopniu zmieniająca pierwotne założenia. Dodano jedną kondygnację, uproszczono elewację, poprzez usunięcie zdobień w postaci boniowania oraz pilastrów. Dodano lukarnę na szerokości jednej trzeciej fasady, z ozdobnym szczytem do wysokości głównej kalenicy. W lewym, dolnym rogu napis: „Gdynia dnia 11 stycznia 1928.”

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plany z pracowni Władysława Madeły

Kategorie obiektu:

Architektura

Okres:

1920-1929

Technika:

tusz

Rodzaj/typ:

Plan

Autor: Madeła Władysław

Data: 11.01.1928

Sygnatura: MMG/HM/I/4658/26

Wymiary: 33,5 x 43,2 cm

Tworzywo: kalka techniczna

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL