Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Początek budowy tzw. portu wewnętrznego

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia prace przy budowie portu wewnętrznego w Gdyni. Na pierwszym planie teren na który wysypywany jest piasek z pogłębianych akwenów. Z prawej strony, ku morzu ciągnie się rurociąg refulacyjny. Nieco dalej, po lewej stronie widoczna pogłębiarka czerpakowa, przy niej holownik z którego komina unosi się dym. Przy prawej krawędzi zdjęcia widoczna ażurowa wieżyczka na barce – tzw. pływająca betonownia. Dalej ciąg betonowych skrzyń, z których ostatnia jest częściowo zanurzona w wodzie. Za nią mieści się fragment drewnianego pomostu. Przy prawym boku zdjęcia, zacumowana jest inna pogłębiarka. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski „Fotograf/ Roman Morawski/Gdynia” oraz nadruk pocztówkowy.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925

Signature: MMG/HM/II/5252/3

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL