Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Początek budowy molo Węglowego w porcie gdyńskim

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana w początkowym etapie budowy Mola Węglowego. Zdjęcie przedstawia wbijanie pierwszych pali pod budowę nabrzeża Szwedzkiego. Ujęcie z poziomu morza. Na pierwszym planie widoczny mężczyzna zwrócony w stronę pomostu, w łodzi wiosłowej. Po lewej stronie ciągnie się pas pozostałości po pomoście – widoczne drewniane pale wystające z wody oraz trzy kafary. Nieco dalej przy demontażu jednego z nich (pochylonego w stronę wody) pracuje kilku mężczyzn. Część z nich znajduje się na pontonie z nadbudówką – widocznym po lewej stronie. Na dalszym planie, po prawej, słabo widoczna jest portowa wieża ciśnień. Na rewersie naniesiony jest stempel odautorski oraz odręczna adnotacja „Zbiór W. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925

Signature: MMG/HM/II/633/44

Measurements: 8,8 x 14,0 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL