Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Plan sytuacyjny Dworca Morskiego w Gdyni

Detailed description:

Rysunek w kolorze przedstawiający plan sytuacyjny z projektu Dworca Morskiego i magazynu tranzytowego wykonany w skali 1:2500. Widoczny rzut na pirs pasażerski z nabrzeżem Francuskim i Holenderskim. Na różowo zaznaczono budynki: (od lewej) Dworca Morskiego wraz z magazynem tranzytowym, a także przylegające do siebie magazyny firmy „Warta” i  „Aukcje Owocowe”. Po lewej stronie widoczny fragment nabrzeża Duńskiego z jednym pirsem do przeładunku węgla. Przed dworcem morskim zaprojektowano podłużne rondo z trawnikiem po środku. Powyżej magazyn nr 1, kapitanat portu oraz nabrzeża Pilotowe i Portowe.

W prawym, dolnym rogu ledwo widoczny napis: “UM/Wydział Budowy Portu/ (1043) Gdynia S-33”.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1930-1939

Technique:

Ink Watercolour

Kind/type:

Drawing Plan

Author: nieznany

Date: 1933

Signature: MMG/HM/II/4188/11

Measurements: 19,4 x 22,8 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL