Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Plac budowy elektrowni parowej w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia plac budowy elektrowni. Na pierwszym planie wykop pod budynek pomp i sit, w którym widoczni są pracowni podczas pracy przy betonowaniu fundamentów – z lewej strony doprowadzony jest rurociąg na teren wykopu z szalunkiem. Na nim poprowadzone są dwa tory, na jednym z nich przechylony jest wagonik. W centrum ustawiony jest kafar parowy. Za nim skład drewna. W tle widoczna budowa garaży – częściowo wybudowany ceglany budynek. W lewym dolnym rogu na negatywie naniesione są: data wykonana „28.10.35” oraz numer dokumentacji fotograficznej „2256”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 28.10.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/41

Measurements: 11,5 x 16,6 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL