Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Pierwsza zagraniczna jednostka handlowa porcie gdyńskim, francuski statek „Kentucky”

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia pierwszą zagraniczną jednostkę handlową w porcie Gdyni . Francuski statek „Kentucky” zacumował przy tymczasowym porcie Gdyni 13 sierpnia 1923 roku. Na zdjęciu widoczny w ujęciu prawej burty statku. Na pomoście znajdują się francuscy marynarze. Na dalszym planie, po lewej stronie zacumowana jest mniejsza jednostka pływająca. W lewym górnym rogu odręczny napis „GDYNIA”.

Additional information:

Object categories:

Events Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 13.08.1923

Signature: RFot/II/633

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL