Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Okręty w Tymczasowym Porcie Wojennym i schronisku dla Rybaków

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przestawiająca trałowce w tymczasowym porcie wojennym około 1925 roku. Na pierwszym planie, po prawej stronie widoczny fragment pokładu statku z zawieszonymi dwiema szalupami. W centrum i po lewej stronie ujęte zostały dwa mijające się okręty. Na ich pokładach widoczni członkowie załóg. Na dalszym planie widoczni ludzie w dwóch łodziach wiosłowych. W tle Kępa Oksywska. Na rewersie jest fioletowy stempel odautorski: : “FOT. T. MORAWSKI/ GDYNIA, UL. GDAŃSKA 71/ Przedruk wzbroniony”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925

Signature: MMG/HM/II/4851

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL