Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Dywizjon torpedowców, na pierwszym planie „ORP Krakowiak”

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia dywizjon torpedowców w gdyńskim porcie około 1925 roku. Na zdjęciu torpedowce w szyku, widoczne od strony dziobów na prawe burty i przednie pokłady. Widoczne są pomosty bojowe trzech cumujących burta w burtę statków. Na pokładzie torpedowca ORP „ Krakowiak” (pierwszy od lewej) ujętych zostało dwóch mężczyzn. W lewym, górnym rogu zdjęcia odręcznie naniesiony napis „GDYNIA”. Na rewersie naniesiona fioletowym tuszem pieczątka „FOT. R. MORAWSKI/ GDYNIA, Ul. GDAŃSKA 71/ Przedruk wzbroniony” oraz odręczna informacja „ torpedowce 1925-1930”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1923-1924

Signature: MMG/HM/II/4850

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL