Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Orkiestra Marynarki Wojennej na pokładzie kanonierki „Komendant Piłsudski”

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia orkiestrę Marynarki Wojennej na pokładzie kanonierki „Komendant Piłsudski” około 1923 roku. Na pierwszym planie widoczny fragment burty z częściowo widoczną nazwą jednostki „…NT PIŁSUDSKI”. Na pokładzie do zdjęcia ustawili się marynarze wraz ze swoimi instrumentami oraz z kapelmistrzem, siedzącym pośrodku pierwszego rzędu. W tle widoczna nadbudówka kanonierki ORP „Generał Haller”. Na rewersie naniesiony fioletowy stempel odautorski „ROMAN MORAWSKI/ GDYNIA” oraz odręczna adnotacja „Ze zbiorów St. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea People

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1923

Signature: MMG/HM/II/2678

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL