Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Most przeładunkowym na nabrzeżu Szwedzkim w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia most przeładunkowy na nabrzeżu Szwedzkim w Gdyni. Na pierwszym planie widoczny fragment ażurowej konstrukcji mostu przeładunkowego z kabiną operatora oraz zwisający chwytak dźwigu. Przy dolnej krawędzi zdjęcia, na dalszym planie widoczne wagony towarowe na nabrzeżu, przy którym zacumowany jest statek. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski oraz odręczna adnotacja „ze zbiorów St. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926-1929

Signature: MMG/HM/II/2689

Measurements: 13,7 x 8,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL