Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Florian Staszewski

kutry rybackie cumujące w porcie w Helu

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru dwudziestu czterech negatywów autorstwa Floriana Staszewskiego przedstawiających scenerię morską, z roku 1946. Zdjęcie wykonane z góry przedstawia cumujące burta w burtę statki, widoczne pokłady w stronę dziobów, maszty ze zwiniętymi żaglami, bomy i olinowanie statków. Na tym po prawej, kilkunastu mężczyzn ujętych podczas pracy przy olinowaniu statku oraz rozmów. Przy prawej krawędzi fotografii mieści się fragment kolejnego statku. Na dalszym planie, po obu stronach widoczne drewniane pomosty. W tle wejście do portu ograniczone przez dwa zbiegające się falochrony portu w Helu.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Florian Staszewski’s negatives of 1945-1946

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1945-1949

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Florian Staszewski

Date: 5.04.1946

Signature: MMG/HM/II/1280/5

Measurements: 2,4 x 3,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL