Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Morskiej 72 w Gdyni, z zespołu 153 kart z fotografiami budynków z czasów okupacji niemieckiej

Detailed description:

Karta ewidencyjna z naklejoną fotografią czarno-białą w prawym górnym rogu, z naniesionym szkicem położenia i danymi technicznymi budynku. Na fotografii budynek mieszkalny przy ulicy Morskiej 72 (dawniej Czerwonych Kosynierów), na planie nieznacznie rozczłonkowanego prostokąta, czterokondygnacyjny, o układzie geometrycznym, podpiwniczony.
W widocznej elewacji frontowej siedem osi, po cztery prostokątne otwory okienne na każdej. Centralna partia, ograniczona przez osie drugą i piątą, cofnięta względem lica budynku na szerokość balkonów, mieszczących się na tych osiach. W elewacji bocznej, lewa część, przy osi symetrii ściany, występuje przed jej lico, na szerokość balkonów do niej przystających. Balkony na trzech kondygnacjach powyżej przyziemia. Budynek o dachu płaskim.
W tle fotografii widoczny fragment czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, o układzie geometrycznym i dachu płaskim.

Na odwrociu karty ewidencyjnej znajduje się informacja o konstrukcji szkieletowej budynku i wykorzystaniu betonu jako budulca.

Na odwrocie karty wypełnienie danych maszyno-drukiem z okresu okupacji niemieckiej. Nazwa ulicy w języku niemieckim “Albert-Forster” przekreślona, poprawiona odręcznie na nazwy polskie z okresu PRL-u “Czerwonych Kosynierów”, uzupełniona o przedwojenną i współczesną “Morska”.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Kind/type:

Record sheet

Author: nieznany

Date: 1939-1945

Signature: MMG/HM/II/30/99

Measurements: 20,7 x 21,3 cm (karta), 6,8 x 9,8 cm (fotografia)

Material: karton

License: CC BY-NC-ND 3.0PL