Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Karta ewidencyjna budynku przy ul. Orłowskiej 72

Detailed description:

Karta ewidencyjna budynku przy ulicy Orłowskiej 72 (numeracja Gotenhafen), z zespołu 38 kart z fotografiami budynków z okresu okupacji niemieckiej.
Z naklejoną czarno-białą fotografią budynku przy prawym boku, z naniesionymi odręcznie danymi w języku niemieckim. Na odwrocie, dodatkowo zamieszczona jest koperta z negatywem i dwiema fotografiami czarno-białymi.
Fotografia przedstawia trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkalny. Obiekt murowany, tynkowany, o dachu kopertowym, krytym dachówką.

Na zdjęciu widok od strony ulicy. Budynek podzielony na dwie sekcje. Wyższą, trzykondygnacyjną na pierwszym planie oraz niższą,  dwukondygnacyjną dalej. Niższa sekcja trójosiowa, z wykuszem w formie połowy sześciokąta w parterze, będącym jednocześnie tarasem dla wyższego piętra. Na każdej z jego ścian po jednym oknie. Wyższa część o dwóch osiach, lekko cofnięta od ulicy. W osi przy wspólnej ścianie balkony wypełniające narożnik, zlicowane ze ścianą niższej sekcji. Widoczny fragment bocznej elewacji wyższej sekcji z dwiema osiami okien umiejscowionych przy narożnikach ściany, między nimi duże pole pustej ściany.

Additional information:

Object categories:

Architecture

Period:

1939-1945

Author: nieznany

Date: 20.05.1941

Signature: MMG/HM/II/879/64

Measurements: 15 x 21 cm

Material: tektura, papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL