Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Nowaliński Jarosław

Gdynia Wzgórze Nowotki (ob. Św. Maksymiliana) – budowa osiedla wieżowców przy ul. Partyzantów

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru czterdziestu negatywów przedstawiających Gdynię w latach 60 XX wieku, autorstwa Jarosława Nowalińskiego. Budowa osiedla przy ul. Partyzantów.
Fotografia przedstawia wieżowiec na ulicy Partyzantów 28, tzw. punktowiec, jedenastokondygnacyjny. Widoczna elewacja przepruta oknami na trzech osiach. W elewacji bocznej, częściowo widocznej, balkonowe loggie oraz okna. Na narożu budynku, wystający słup przymocowany do budynku. W elewacji frontowej pomiędzy szóstą, a siódmą kondygnacją, zamontowany jest ciemny transparent z jasnymi napisami.
Na pierwszym planie, na piaszczystym placu, znajdują się ujęte w ruchu sylwetki osób, dalej budynek parterowy typu barakowego, murowany. Po prawej stronie, na wysokości budynku centralnego, znajduje się fragment konstrukcji kolejnego punktowca, na wysokość trzech pierwszych kondygnacji. W tle, po prawej stronie, ujęty jest fragment innego bloku, dźwig oraz dalej widoczna zabudowa mieszkalna.

Additional information:

Object categories:

City Architecture

Period:

1960-1969

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Nowaliński Jarosław

Date: 1967

Signature: MMG/HM/II/217/37

Measurements: 5,6 x 5,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL