Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Malinowski Antoni

Gdynia Obłuże – wydobywanie torfu

Detailed description:

Negatyw czarno-biały. Na pierwszym planie torfowisko, widać rów wypełniony wodą, z prawej hałda wydobytego torfu. W oddali zabudowania Obłuża, osiedle biedy  tzw. “Stara  Warszawa”

Additional information:

Object belongs to the collection:

Negatywy - Gdynia lat 30. XX w.

Object categories:

City Landscape

Period:

1930-1939

Technique:

photography

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Malinowski Antoni

Date: 1934

Signature: MMG/HM/II/893/60

Measurements: 2,5 x 3,5 cm

Material: klisza celuloidowa

License: Array