Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Nowaliński Jarosław

Gdynia Chylonia – widok ze wzniesienia terenu na osiedle mieszkaniowe przy ob. ul. Morskiej i Starogardzkiej

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru czterdziestu negatywów przedstawiających Gdynię lat 60 XX wieku, autorstwa Jarosława Nowalińskiego. Fotografia przedstawia widok ze wzniesienia terenu w rejonie ul. Swarzewskiej. W centrum widoczne są wielokondygnacyjne budynki mieszkalne (bloki) oraz inna zabudowa mieszkalna w rejonie skrzyżowania ul. Czerwonych Kosynierów (ob. ul. Morska) z ul. Starogardzką (z prawej str.). Z przodu boki przy ul. Morskiej 19 i 15. Na dalszym planie widoczne tory kolejowe oraz zabudowania przy ul. Puckiej. W oddali Kępa Oksywska i Pogórze – widoczne budynki.

Additional information:

Object categories:

City Landscape

Period:

1960-1969

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Nowaliński Jarosław

Date: 1967

Signature: MMG/HM/II/217/20

Measurements: 5,6 x 5,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL