Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Henryk Poddębski

Dworzec Morski w Gdyni

Detailed description:

Negatyw szklany ze zbioru 236 czarno-białych negatywów autorstwa Henryka Poddębskiego, wykonanych podczas jego podróży na wybrzeże w latach 1930-1937.
Fotografia przedstawia budynek Dworca Morskiego w Gdyni. Widoczna elewacja frontowa o układzie symetrycznym, dzielonym prostymi lizenami, z płaskorzeźbami orłów na skrajnych polach ściany. Nad gzymsem, w oknach mieszczą się litery składające się na napis: „LINIA GDYNIA – AMERYKA”. Hala główna budynku przykryta jest czworokątną kopułą żelbetową, zwieńczoną świetlikiem w kształcie ostrosłupa. Po lewej stronie, do budynku przystają dźwigi półbramowe, poniżej których mieszczą się wagony towarowe. Przy nabrzeżu Francuskim zacumowany jest statek pasażerski s/s „Pułaski”; ujęta została rufa i fragment prawej burty. Zdjęcie wykonane z oddalenia, na placu im. Witolda Gombrowicza, na którym znajdują się przechodnie, samochód oraz pojazd konny po prawej stronie, pod budynkiem.

Additional information:

Object categories:

Industry City Harbor

Period:

1930-1939

Technique:

Glass negative

Kind/type:

Glass negative

Author: Henryk Poddębski

Date: 1935

Signature: MMG/HM/II/527/45

Measurements: 10 x 15 cm

Material: szkło

License: CC BY-NC-ND 3.0PL