Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Henryk Poddębski

Dworzec Morski w Gdyni od strony nabrzeża Francuskiego

Detailed description:

Negatyw szklany ze zbioru 236 czarno-białych negatywów autorstwa Henryka Poddębskiego, wykonanych podczas jego podróży na wybrzeże w latach 1930-1937. Fotografia wykonana z podwyższenia, przedstawia nabrzeże Francuskie wraz z budynkiem Dworca Morskiego i magazynami tranzytowymi przystającymi do niego. Przy dolnej krawędzi zdjęcia, widoczny holownik „HELA”, dalej, na nabrzeżu, torowisko z wagonami towarowymi. Widoczne elewacje boczna i frontowa budynku dworca są modernistyczne, o symetrycznym podziale. Główna hala budynku zwieńczona jest cienkościenną, czworokątną kopułą żelbetową zwieńczoną świetlikiem o kształcie ostrosłupa. Na dalszym planie widoczny Basen Węglowy i nabrzeże Szwedzkie.

Additional information:

Object categories:

Industry City Harbor

Period:

1930-1939

Technique:

Glass negative

Kind/type:

Glass negative

Author: Henryk Poddębski

Date: 1934

Signature: MMG/HM/II/527/46

Measurements: 10 x 15 cm

Material: szkło

License: CC BY-NC-ND 3.0PL