Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Drewniane szalunki fundamentów pod budynek garaży elektrowni parowej w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia teren budowy elektrowni – widoczne są drewniane szalunki do budowy fundamentów pod budynek garaży i robotnicy podczas pracy. W głębi składy torfu wybranego pod budowę elektrowni. W lewym, dolnym rogu na negatywie naniesiona jest data wykonania „21.9.35”, a w prawym dolnym numer dokumentacji fotograficznej „2233”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 21.09.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/16

Measurements: 12,4 x 17,2 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL