Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Mieczysław Dorywalski

“Dar Pomorza” wpływający do portu

Detailed description:

Negatyw czarno-biały z zespołu 85 negatywów autorstwa Mieczysława Dorywalskiego przedstawiających Gdynię w roku 1936.
Fotografia przedstawia ujęty częściowo na basenie portowym w Gdyni, żaglowiec ” Dar Pomorza”. W lewym dolnym rogu widoczny fragment głowy i czapki mężczyzny. W tle, na horyzoncie zarys nabrzeża.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Negatywy - Gdynia lat 30. XX w.

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1930-1939

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Mieczysław Dorywalski

Date: 1936

Signature: MMG/HM/II/3721/65

Measurements: 3,0 x 4,7 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL