Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Członkowie pierwszej Rady Miejskiej

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej, autorstwa Romana Morawskiego przedstawia członków pierwszej Rady Miejskiej w Gdyni, przed budynkiem Magistratu. W grupie dwunastu mężczyzn znajdują się, od lewej : drugi Antoni Małecki – właściciel pierwszej apteki gdyńskiej „Pod Gryfem”, trzeci w mundurze – kapitan portu Gdynia Władysław ZALESKI, przy nim stoi gen. Mariusz ZARUSKI (w mundurze) – starosta morski od 1927 r., przy nim najwyższy w kapeluszu burmistrz Augustyn Krauze, obok z kapeluszem w dłoni Julian Rummel – prezes Żeglugi Polskiej. Pierwszy od prawej jest radny Antoni Jetke, drugi to radny Józef Abraham, a trzeci z prawej w meloniku, z wąsikiem – Franciszek Grzegowski właściciel restauracji „Kaszubski Dwór” . W tle  fragment budynku w którym była pierwsza siedziba Magistratu gdyńskiego. W otwartych oknach widoczni dwaj mężczyźni, nad lewym oknem mieści się tablica z nazwą „MAGISTRAT”. Na odwrocie są : fioletowy stempel autora oraz odręczna notka: “ze zbiorów St. Zaleskiego”. Drugi z lewej (Antoni MAŁECKI – aptekarz), drugi z prawej radny Józef Abraham.

Julian Rummel  (1878-1954) Inżynier budowy okrętów, pionier polskiej myśli morskiej, organizator i pierwszy dyrektor Państwowego Przedsiębiorstwa „Żegluga Polska”. Rzecznik budowy portu w Gdyni. Potęgę gospodarczą kraju widział w silnej pozycji Polski na morzu. Jako działacz Ligi Morskiej i Kolonialnej, Yacht Klubu Polski i wielu organizacji marynistycznych, angażował się w działalność społeczną. Zorganizował Dni Morza i inne morskie imprezy w Gdyni (regaty). Był autorem wielu publikacji o porcie i Polsce na morzu. W swojej książce Sen o Gdyni z 1934 przewidział nie tylko ścieżki rowerowe, ale także wielki miejski teatr czy nowoczesny wieżowiec w okolicy ul. Waszyngtona.

Additional information:

Object categories:

People

Period:

1920-1929

Kind/type:

Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1927

Signature: MMG/HM/II/2738

Measurements: 8,8 x 14,0 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL