Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Budowa portu w Gdyni – skrzynia betonowa

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana na terenie budowy portu w Gdyni, przedstawia pięcio-komorową skrzynie betonową przeznaczoną pod budowę fundamentów nabrzeży. W mniejszej wnęce znajduje się robotnik, drugi stoi przed skrzynią betonową . Przy ogrodzeniu z drewnianych belek, skierowany w stronę fotografa jest elegancki mężczyzna. Przy lewej krawędzi widoczna część drewnianej konstrukcji. Na dalszym planie, po prawej stronie, częściowo zanurzone dwie skrzynie betonowe. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski oraz odręczna adnotacja „ Ze zbiorów St. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925-1929

Signature: MMG/HM/II/2707/3

Measurements: 9,0 x 14,0 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL