Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa podziemnych magazynów paliw płynnych

Detailed description:

Fotografia pochodząca z zespołu 158 zdjęć z okresu okupacji niemieckiej, przedstawiających prace nad przebudową i dostosowaniem  gdyńskiego portu do potrzeb Kriegsmarine.

Zdjęcie przedstawia budowę podziemnych magazynów paliw płynnych na Oksywiu. Na pierwszym planie znajduje się plac ze zeskładowanymi materiałami budowlanymi m.in. deski i druty. Powyżej mieści się nasyp piasku, za którym w centrum widoczna jest ściana owalnej bryły magazynu, z deskowaniem w dwóch miejscach i częściowo pokryta smołą. Przy niej, po prawej stronie widoczny jest robotnik nadzorujący transport materiałów zamontowanych na linach chwytaka – mężczyzna ręką trzyma linę wysięgnika dźwigu stojącego nieco dalej. Po prawej mieści się ażurowa konstrukcja dźwigu, przy której pracują dwaj mężczyźni. W tle, po lewej, odsłonięta piaszczysta skarpa wzgórza ciągnącego się na całej szerokości zdjęcia.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Gdynia Port During World War II

Object categories:

Industry Harbor

Period:

1939-1945

Technique:

photography

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: Array

Signature: MMG/HM/II/541/2

Measurements: 8,3 x 11,2 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL