Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Badanie struktury gruntu pod budowę elektrowni parowej

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie wykonane podczas wiercenia otworu w celu zbadania struktury gruntu na terenie pod budowę gdyńskiej elektrowni parowej w Gdyni. W centrum, przy drewnianej konstrukcji widocznych czterech mężczyzn podczas sprawdzania gruntu (trzy drewniane słupy z kołowrotkiem). W górnym marginesie zdjęcia informacja o lokalizacji –  „Gdynia- Obłuże”, w dolnym mieści się opis – „Wiercenia dla zbadania struktury gruntu na placu projekt budowy elektrowni”. Datowanie odręcznie naniesione w prawym dolnym rogu zdjęcia – „7.3.35”. W lewym dolnym rogu nr dokumentacji fotograficznej: „2214”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 7.03.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/5

Measurements: 9,2 x 11,8 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL