Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Budowa rowu pod rury sieci przesyłowej „Gródek”

Detailed description:

Fotografia czarno-biała z albumu dokumentującego budowę elektrowni parowej systemu sieciowego „Gródek” w Gdyni (budowa trwała 16 miesięcy – 1935-1936).
Zdjęcie przedstawia budowę rowu pod rury sieci przesyłowej „Gródek”, na terenie elektrowni portowej w Gdyni. Na pierwszym planie znajdują się robotnicy podczas pracy przy drewnianej kładce ponad rowem ciągnącym się w głąb zdjęcia. Po prawej stronie mieści się mały drewniany barak. Po obu stronach wykopu są drewniane słupy sieci elektrycznej. Na dalszym planie, po lewej widoczne drewniane  baraki dla pracowników. W dolnym pasie, odręcznie naniesione są: data wykonania na negatywie „26.8.35”, na zdjęciu numer dokumentacji fotograficznej „2206”.

Additional information:

Object categories:

Work Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 26.08.1935

Signature: MMG/HM/II/1769/4

Measurements: 9,0 x 11,8 cm

Material: papier fotograficzny

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL