Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

P.G.Z.G. Oddział 1 Gdynia

Afisz – Rozporządzenie Prezydenta Gdyni w sprawie sprzedaży i wyszynku napojów alkoholowych

Opis szczegółowy:

Rozporządzenie Prezydenta Miasta Gdyni – „w sprawie ograniczeń w sprzedaży/ i wyszynku napojów alkoholowych/ z dnia 12 stycznia 1949 roku”. W rozporządzeniu podano: źródła ustaw w oparciu o które wydano dokument, w pierwszym paragrafie podano zasady zakazu, w drugim paragrafie poinformowano, kto może uzyskać zwolnienie, w trzecim wymieniono sankcje jakie grożą za niedostosowanie się do nowych przepisów. W imieniu prezydenta rozporządzenie podpisał wiceprezydent – A. Gruszczyński.

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plakaty - Afisze

Kategorie obiektu:

Ludzie Przemysł

Okres:

1945-1949

Technika:

druk czarny

Rodzaj/typ:

Afisz

Autor: P.G.Z.G. Oddział 1 Gdynia

Data: 1949

Sygnatura: MMG/HM/I/3944

Wymiary: 43 x 30,5 cm

Tworzywo: papier

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL