Kontrast:
Czcionka:

Przeszukaj zbiory Cyfrowego Archiwum:

Zarządzenie Nr 54/81 Wojewody Gdańskiego z dnia 17 grudnia 1981

Opis szczegółowy:

Afisz z Zarządzeniem Nr 54/81 Wojewody Gdańskiego z dnia 17 grudnia 1981 roku. Zarządzenie ograniczające poruszanie się osób w granicach miasta Gdyni, Sopotu i Gdańska w czasie stanu wojennego.
Jako podstawę przedstawionych w paragrafach ustaleń, podany został „ art. 8 ust. 2 pkt I dekretu z dnia 13 grudnia 1981 r. p stanie wojennym”.

W punkcie pierwszym została określona tzw. „godzina policyjna” czyli zakaz przebywania osób w miejscach publicznych w godzinach 20.00-6.00.
Następnie określone zostały grupy osób których powyższy zakaz nie obowiązywał. A są to:
– żołnierze, milicjanci oraz członkowie innych organizacji powołanych do ochrony,
– pracownicy służb ratowniczych i komunalnych wykonujący obowiązki służbowe,
– osoby w drodze do/z miejsca pracy, posiadające zaświadczenie z zakładu pracy.

Punk trzeci informuje o środkach „przymusu bezpośredniego”, stosowanych w przypadkach naruszenia przedstawionego zakazu. Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, bądź powołane do ochrony służby, zobowiązane są doprowadzić osoby naruszające zarządzenie do najbliższej jednostki Milicji, bądź odprowadzić do miejsca zamieszkania, niezależnie od odpowiedzialności za popełnione wykroczenie.
Zarządzenie wchodziło w życie w dniu wydania.

Dodatkowe dane:

Obiekt należy do kolekcji:

Plakaty - Afisze

Kategorie obiektu:

Wydarzenia

Okres:

1980-1989

Technika:

druk

Rodzaj/typ:

Afisz

Autor: nieznany

Data: 1981

Sygnatura: HM/PL/345

Wymiary: 42 x 30 cm

Tworzywo: papier

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 PL