Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Dorywalski Mieczysław

Wejście do Basenu Prezydenta w Gdyni – latarnia wejściowa

Detailed description:

Negatyw czarno-biały z zespołu 86 negatywów autorstwa Mieczysława Dorywalskiego przedstawiających Gdynię z roku 1936.
Fotografia przedstawia wejście do Basenu Prezydenta w Gdyni. Na pierwszym planie po lewej stronie widoczny jest pirs z wieżą kontrolną. Na dalszym planie widoczne żaglówki o zwiniętych żaglach w porcie, statek towarowy oraz zabudowa nabrzeża Wilsonowskiego (ob. Kutrowego)

Additional information:

Object belongs to the collection:

Negatywy - Gdynia lat 30. XX w.

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1930-1939

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Dorywalski Mieczysław

Date: 1936

Signature: MMG/HM/II/3721/17

Measurements: 4,6 x 3 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL