Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla Rybaków w Gdyni

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana w porcie tymczasowym Gdyni. Zdjęcie przedstawia francuski statek zacumowany przy drewnianym pomoście z drewnianym barakiem, przed którym widocznych jest dwóch mężczyzn. Po prawej stronie widoczny tył parowozu. Na lewej burcie, bliżej dziobu statku znajduje się nazwa „CHATEAU…”. Na dalszym planie ujęty został rozładunek/załadunek drewna – na wysięgniku statku zawieszone są drewniane bale. W tle, przy prawej krawędzi zdjęcia widoczny fragment innej jednostki. Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1923-1925

Signature: MMG/HM/II/2684

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL