Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Torpedowiec ORP „Mazur”

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego przedstawia torpedowiec ORP „Mazur” – ujęcie dziobu i częściowo lewej burty. Zdjęcie wykonane z poziomu wody; okręt uchwycony w ruchu. Na pokładzie niewyraźnie widocznych jest kilku członków załogi. Z komina spalinowego statku unosi się ciemny, gęsty dym. W lewym górnym rogu odręczny napis odautorski: „ GDYNIA”. Na rewersie nadruki wydawnicze: „GDYNIA/ Torpedowiec Mazur pruje fale Morskie” oraz w dolnym pasie: „Nakł. R. Morawski, Gdynia. Przedruk wzbroniony”.

Additional information:

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1926

Signature: Rfot/I/1053

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL