Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Staszewski Florian

Statek „Morska Wola” w doku, stoczni w Gdyni

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru negatywów dotyczących Gdyni z lat 1945-1946, przedstawiający  statek „Morska Wola” w doku, w porcie Gdyni.  Na fotografii znajduję się statek handlowy z napisem na dziobie „MORSKA WOLA”, z wyciągniętymi kotwicami, ujęte dziób i prawa burta.  Przy prawej burcie statku, widoczne drewniane rusztowanie. Na pierwszym planie wnętrze doku z podłożem wykonanym  z desek, na nim ułożone w rzędzie małe bloki, pomiędzy rzędami leżą łańcuchy z wyciągniętych kotwic statku.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Florian Staszewski’s negatives of 1945-1946

Object categories:

Work Harbor

Period:

1945-1949

Technique:

photography

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Staszewski Florian

Date: 1946

Signature: MMG/HM/II/192/86

Measurements: 2,4x3,7 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL