Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Prace porządkowe przy ul. Abrahama

Detailed description:

Fotografia czarno-biała ze zbioru 174 zdjęć, naklejonych na karty albumu, dokumentujących Gdynię w latach 1945-1946. Wykonana podczas porządkowania terenu przy ulicy Piotra Wysockiego (obecnie Abrahama). Przy ścianie budynku murowanego, częściowo otynkowanego, widoczna jest drewniana szopa oraz cztery pojazdy konne. Widać dwie bryczki, jeden wóz oraz zaprzęg do kłusaka. Przy prawej krawędzi zdjęcia widoczny fragment kamienicy.

Additional information:

Object categories:

City Architecture

Period:

1945-1949

Technique:

photography

Kind/type:

Photography

Author: nieznany

Date: 1945-49

Signature: MMG/HM/II/514/95

Measurements: 5,7 x 8,6 cm

Material: papier

License: CC BY-NC-ND 3.0PL