Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Edmund Zdanowski

Port w Gdyni – powrót skarbów wawelskich

Detailed description:

Negatyw czarno-biały przedstawia holownik „Borsuk”, widok od dziobu na lewą burtę, ciągnący okręt „Krynica” w gali banderowej, widoczny z prawej burty od dziobu, który przybija do brzegu. Z prawej strony widoczne dźwigi portowe na nabrzeżu Francuskim. Z lewej, na horyzoncie, fragment falochronu.

Zdjęcie eksponowane w części „Linia horyzontu” wystawy „Co widzisz?” w Muzeum Miasta Gdyni w terminie 05.04 – 17.06.2018 r.

Additional information:

Object belongs to the collection:

The exhibition "WHAT DO YOU SEE?"

Object categories:

Culture The horizon line Sea

Period:

1960-1969

Technique:

photography

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Edmund Zdanowski

Date: 16.01.1961

Signature: MMG/HM/II/858/18

Measurements: 2,4 x 3,6 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL