Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Dorywalski Mieczysław

Port rybacki w Gdyni o zmierzchu

Detailed description:

Negatyw czarno-biały z zespołu 85 negatywów autorstwa Mieczysława Dorywalskiego przedstawiających Gdynię w roku 1936.
Fotografia, wykonana pod słońce, przedstawia port rybacki z zacumowanymi kutrami rybackimi o pojedynczych masztach i ze zwiniętymi żaglami. Na dalszym planie basen portowy i nabrzeże Śląskie.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Negatywy - Gdynia lat 30. XX w.

Object categories:

Harbor Sea

Period:

1930-1939

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Dorywalski Mieczysław

Date: 1936

Signature: MMG/HM/II/3721/41

Measurements: 3 x 4,7 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL