Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Dorywalski Mieczysław

Port rybacki w Gdyni

Detailed description:

Negatyw czarno-biały z zespołu 85 negatywów autorstwa Mieczysława Dorywalskiego przedstawiających Gdynię w roku 1936.
Fotografia przedstawia drewniane kutry rybackie w porcie rybackim w Gdyni. Na prawej burcie, pierwszego od lewej kutra, widoczny jest napis “GDY.46”. Kutry drewniane, o pojedynczych masztach ze zwiniętymi żaglami i zawieszonymi sieciami. Na dalszym planie widoczny frg. molo Rybackiego z Halą Rybną.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Negatywy - Gdynia lat 30. XX w.

Object categories:

Industry Harbor

Period:

1930-1939

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Dorywalski Mieczysław

Date: 1936

Signature: MMG/HM/II/3721/39

Measurements: 3,0 x 4,7 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL