Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Florian Staszewski

Pokład kutra rybackiego z załogą

Detailed description:

Negatyw czarno-biały ze zbioru dwudziestu czterech negatywów autorstwa Floriana Staszewskiego z czasów powojennych.
Fotografia przedstawia pokład drewnianego statku z jednym masztem. Żagiel zwinięty. Widoczni mężczyźni w średnim wieku, dwóch siedzących na zwojach sznura przy prawej burcie (lewa storna zdjęcia). trzech kuca i pochyla się nad kawałkiem papieru bliżej lewej burty (prawa strona zdjęcia), za nim widoczne sylwetki czterech. W centrum fotografii na linie masztu, poniżej bomu, znajduję się dwóch mężczyzn w strojach marynarki pochylonych nad zapisanymi kartami papieru, położonymi na ławie gdzie znajduję się również aktówka.
W prawym dolnym rogu fotografii, mieści się metalowa wyciągarka linowa. Statek ujęty podczas rejsu po morzu.

Additional information:

Object belongs to the collection:

Florian Staszewski’s negatives of 1945-1946

Object categories:

Sea People

Period:

1945-1949

Kind/type:

Celluloid negative

Author: Florian Staszewski

Date: 5.04.1946

Signature: MMG/HM/II/1280/16

Measurements: 3,6 x 2,4 cm

Material: klisza celuloidowa

License: CC BY-NC-ND 3.0PL