Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Początek budowy tzw. portu wewnętrznego – przerwanie drogi między Gdynią a Oksywiem

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego wykonana na początku budowy tzw. portu wewnętrznego. Przedstawia moment przerwania drogi z Gdyni do Oksywia w 1925 roku. Na pierwszym planie widoczny jest pas terenu wzmocnionego pod budowę nabrzeża. W centrum zdjęcia widoczny pas wody – przyszłego basenu portowego. Po lewej stronie mieszczą się drewniane baraki portowe. Za nimi znajduje się, przecinająca połączenie lądowe pomiędzy Gdynią a Oksywiem, pogłębiarka czerpakowa. Po prawej stronie widoczna tzw. pływająca betonownia – ażurowa konstrukcja z drewnianym barakiem na pontonie. Na nabrzeżu, po drugiej stornie znajdują się betonowe kesony oraz ich drewniane szalunki pod zabetonowanie. W tle zabudowania portu wojennego Polskiej Marynarki Wojennej na Kępie Oksywskiej (ciągnącej się na linii horyzontu). Na rewersie naniesiony jest fioletowy stempel odautorski i odręczna adnotacja „Zbiór W. Zaleskiego”.

Additional information:

Object categories:

Industry Harbor Sea

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925

Signature: MMG/HM/II/532/23

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL