Contrast:
Font:

Search the Digital Archive resources:

Roman Morawski

Początek budowy molo Węglowego w porcie gdyńskim

Detailed description:

Fotografia czarno-biała na karcie pocztówkowej autorstwa Romana Morawskiego, wykonana podczas wczesnej fazy budowy Molo Węglowego w porcie tymczasowym Gdyni. Na pierwszym planie widocznych jest trzech mężczyzn w łodzi wiosłowej. Dopływają oni do konstrukcji złożonej z rzędu powbijanych w dno morza drewnianych pali, połączonych długimi drewnianymi belkami u nasady. Na tak, prowizorycznej konstrukcji pomostu poprowadzone są żelazne szyny. Nieco dalej, na tej konstrukcji, widoczne są dwa kafary z drewnianymi belkami. Na końcu pomostu ujęty podczas montażu został trzeci, przechylony kafar. Nieopodal niego znajdują się mężczyźni w łodzi wiosłowej, którzy obserwują prace montażowe. W tle słabo widoczne są fragmenty burt i masztów statków zacumowanych przy molo portu tymczasowego.
Na rewersie naniesiony fioletowym tuszem stempel odautorski: „FOTOGRAF/ ROMAN MORAWSKI/ GDYNIA”  oraz nadruk wydawniczy: „ CARTE POSTALE”.

Additional information:

Object categories:

Industry Harbor

Period:

1920-1929

Kind/type:

Postcard Photography

Author: Roman Morawski

Date: 1925

Signature: MMG/HM/II/2412/5

Measurements: 8,8 x 13,8 cm

Material: tektura

License: CC BY-NC-ND 3.0 PL